Osakeyhtiön veroilmoitus: Yrittäjä, näistä syistä sinun ei kannata säästää sen tekemisessä

Osakeyhtiön veroilmoitus ei ole ihan yhtä yksinkertainen täytettävä kuin henkilökohtainen veroilmoitus. Itse asiassa saat sen itse täyttämiseen kulumaan päiväkausia.

Kevät on veroilmoitusten jättöjen ruuhka-aikaa. Osakeyhtiön on jätettävä veroilmoituksensa neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Suurimmalla osalla yrityksistä tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, joten veroilmoitus pitää jättää huhtikuun loppuun mennessä.

Osakeyhtiön veroilmoitus ei ole yhtä yksinkertainen asia kuin henkilökohtaisen veroilmoituksen täyttö, joka on verottajan toimesta jo pitkälle automatisoitu. Siksi suosittelemme veroilmoituksen tekoa aina yhdessä ammattilaisen kanssa.

Esimerkiksi meillä Meisenetissä veroilmoituksen teko asiakkaillemme kuuluu automaattisesti kaikkiin palveluihimme.

Mitä veroilmoituksessa kannattaa ottaa huomioon ja mitkä asiat kokemustemme mukaan tuppaavat unohtumaan?

Nappaa tästä blogista ensikäden vinkit veroilmoituksen täyttöön. Jos asia tuntuu senkin jälkeen vaikealta, ota meihin yhteyttä, niin autamme mielellämme!

Mitä osakeyhtiön veroilmoituksessa ilmoitetaan?

Ensimmäiseksi on hyvä pohtia, mitä osakeyhtiön veroilmoitus pitää ylipäätään sisällään. Kiteytettynä veroilmoituksella ilmoitetaan yrityksen varat ja velat sekä tulot ja menot. Veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot, jolloin saadaan verotettava voitto tai tappio.

Yrityksen veroilmoitusta täytettäessä on hyvä muistaa, että kirjanpidon ja veroilmoituksen tulos voivat poiketa toisistaan, eli ne eivät ole täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi edustuskulut, elinkeinoverolain mukaiset poistot ja suunnitelman mukaiset poistot voivat muuttaa verotettavaa tulosta.

Myös nettovarallisuus voi poiketa kirjanpidosta. Tämä on tärkeä muistaa, koska esimerkiksi rakennusten ja arvopapereiden arvo voi vaikuttaa jaettavan osingon määrään.

Osakeyhtiö on itsessään verovelvollinen, joten sen veroilmoitus ei vaikuta suoraan osakkaan verotukseen.

Mitkä asiat itse täytetyssä osakeyhtiön veroilmoituksessa saattavat unohtua?

Osakeyhtiön veroilmoituksessa lisälomakkeilla voi olla suuri merkitys lopulliseen verotuspäätökseen. Siellä on myös sellaisia kohtia, joita kirjanpidosta ei saa suoraan otetuksi.

Esimerkiksi hyllypoistojen eli muun muassa verottajan aiempina vuosina maksimipoistojen ylittämien ”hyllytettyjen” poistojen ilmoittaminen voi herkästi yrittäjän itse tehdyssä veroilmoituksessa unohtua, koska niitä ei kirjata kirjanpitoon ja ne eivät näy tase-erittelyssä. Näillä voi kuitenkin olla suuri vaikutus verotukseen.

Joten: tarkasta lisälomakkeet huolella. Ja jo yksistään poistojen ilmoittamiseen ja täsmäyttämiseen tarvitset useamman lomakkeen…

Toinen yritysverotuksen yleinen hankaluus ja epäselvyys liittyy yrityksen arvopapereihin ja niihin liittyviin luovutusvoittoihin ja -tappioihin. Niissä kannattaa olla tarkkana varsinkin näinä aikoina, kun osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvot heiluvat rajustikin. Oikein ilmoitettuna voit säästyä suurilta lisäveroilta.

Veroilmoituksen teossa kannattaa olla erityisen tarkkana silloin, kun yrityksen osakkuuksissa on tapahtunut suuria muutoksia. Tällöin voi olla aika varma siitä, että verottaja kiinnittää erityistä huomiota muutoksiin.

Esimerkiksi jos yrityksen osakkaista on vaihtunut yli puolet, se vaikuttaa vanhojen tappioiden huomioimiseen. Myös osakkaiden saamat vuokratulot ja osakaslainat on tärkeä ilmoittaa huolellisesti.

Yritys voi saada vähennystä myös henkilöstön koulutuksesta. Tähän liittyy kuitenkin ehto: koulutusten pitää pohjautua tehtyyn koulutus- tai kehittämissuunnitelmaan. Jos työnantaja ei ole tällaista tehnyt, vähennysoikeutta ei synny, vaikka koulutus muuten täyttäisi ehdot.

Suunnitelmaan ei tarvitse kirjata jokaista koulutusta erikseen, mutta yleinen kuvaus tulevista koulutuksista pitää kirjata, jos ne halutaan tulevaisuudessa vähentää.

Ja tiesitkö muuten, että yrityksetkin maksavat Yle-veroa? Lain mukaan yhteisö, jonka verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa, maksaa yleisradioveroa 140 euroa ja lisäksi 0,35% 50 000 euron ylittävältä osalta. Veron enimmäismäärä on 3 000 euroa.

Kuulostaako edelleen siltä, että haluaisit tehdä yrityksesi veroilmoituksen itse?

Entäpä jos antaisit osakeyhtiön veroilmoituksen teon ammattilaisten käsiin?

Niin kuin aiemmat esimerkit varmasti hyvin sinulle jo avaavatkin, osakeyhtiön veroilmoitus ei todellakaan ole mallia ”Klikkailenpa ilmoituksen valmiiksi Temppareita katsellessani”. Se vaatii paljon perehtymistä, selvittelyä ja tarkastamista.

Veroilmoituksen kaikki kohdat eivät myöskään löydy helposti yrityksen kirjanpidosta.

Kysymys kuuluukin: kannattaako sinun käyttää arvokasta aikaasi osakeyhtiön veroilmoituksen tekoon?

Lyhyelläkin matematiikalla laskettuna vastaus on aika helppo: ei kannata.

Veroilmoituksen teko kuuluu jokaisen itseään arvostavan tilitoimiston peruspalveluihin. Meillä se kuuluu jokaiseen palvelupakettiimme. Sisaryhtiömme Palkkatalo taas auttaa muun muassa koulutussuunnitelmissa ja muissa HR-asioissa.

Kun veroilmoituksen teko sidotaan yrityksen talouden vuosikelloon, sen teko ei ole tilikauden päättymisen jälkeen vaikeaa. Tässäkin asiassa hyvin suunniteltu on jo puoli voittoa.

P.S. Muistathan yrittäjänä tarkastuttaa myös oman veroilmoituksesi asiantuntijalla? Pieni palvelu voi säästää sinulle veroissa huomattavia summia.

Haluatko jutella kanssamme lisää yrityksen veroilmoituksen teosta tai tehokkaasta verosuunnittelusta? Ota yhteyttää Sannaan tästä linkistä, niin jutellaan lisää! 

Muista tarkastaa osakeyhtiön veroilmoituksesta ainakin nämä kohdat

  • Onko yrityksen kaikki poistot (myös kirjanpidossa näkymättömät) merkitty oikeisiin lomakkeisiin ja täsmäytetty?
  • Onko yrityksen arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot kirjattu oikein?
  • Onko osakkuuksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia ja onko osakkaiden saamat tulot ja mahdolliset osakaslainat oikein kirjattu?
  • Onhan kaikki henkilöstön koulutukset merkitty kehittämis- ja koulutussuunnitelmaan? Vain siten voitte laittaa ne vähennyksinä veroilmoitukseen.