Elämyslahjat saa Meisenetin avulla merkittäviä verohyötyjä: ”Tuntuu, kun Meisenetillä olisi taikanappi”

Meisenetin ihmisläheinen, välitön ja tehokas tapa hoitaa päivittäistä taloushallintoa on maajohtaja Katri Pirisen mielestä Meisenetin ehdoton erottautumistekijä.

Suomen suurimman kuluttajille ja yrityksille elämyksiä tarjoavan verkkokaupan Elämyslahjat Oy:n yhteistyö Meisenetin kanssa alkoi akuutista tarpeesta.

Edellinen tilitoimisto ei ollut ymmärtänyt täysin Elämyslahjojen liiketoiminnan erityisiä piirteitä. Lopputuloksena Elämyslahjoille oli koitua merkittäviä veroseuraamuksia.

Meisenet selvitti epäselvät asiat ja kertoi meille yksityiskohtaisesti, mitä tapahtuu seuraavaksi. He tekivät verottajalle ennakkopäätöshakemuksia, joiden ansiosta saimme väärin perustein maksamiamme veroja palautetuksi takautuvasti meille. Meisenet hoiti selvittelyn tosi ammattimaisesti ja meille jäi hyvä fiilis, kertoo Elämyslahjat Oy:n maajohtaja Katri Pirinen

 

Kun akuutti ongelma ratkesi, Elämyslahjat sai Meisenetin avulla taloushallinnon paremmalle uralle.

 

Teemme yhteistyötä yli 600 eri toimijan kanssa, joilla on muun muassa monia eri arvonlisäkantoja. Oma osaaminen loppuu auttamatta kesken. Meisenetistä on ollut suuri apu, Pirinen kiittää.

 

 

Hyvät välit verottajaan tuovat merkittävää taloudellista hyötyä

Katri Pirinen arvostaa Meisenetin toiminnassa ennen kaikkea erittäin hyvää toimintaa verottajan suuntaan.

 

Yhteyshenkilömme onnistuu aina, kun meillä on jotain selvitettävää tai ratkottavaa. Tuntuu, kun Meisenetillä olisi jokin taikanappi sinne suuntaan, Pirinen nauraa.

 

Elämyslahjat on siirtynyt Meisenetin avulla uuteen budjetointimalliin, joka on yhteneväinen konsernin taloushallinnon kanssa. Tämä on helpottanut taloushallintoa entisestään ja Pirinen saa järjestelmästä toivotut raportit.

 

Konsernista tulee aika ajoin erinäköisiä pyyntöjä ja tehtäviä. Meisenet on auttanut ratkomaan niitä. Se on helpottanut työtäni.

 

Elämyslahjojen Meisenetin kautta saamat palvelut eivät rajoitu pelkästään taloushallintoon. Verkostosta on löytynyt apua tarvittaessa esimerkiksi lakipalveluihin.

 

Tämä säästää omaa aikaa ja hermoja, kun minun ei tarvitse itse etsiä esimerkiksi juristia.

 

Taloushallinnon ongelmat ovat Meisenetin ansiosta taakse jäänyttä elämää

 

Katri Pirinen arvostaa Meisenetissä ennen kaikkea ihmisläheistä ja välitöntä tapaa toimia. Yhteydenpito on välitöntä ja asiat hoituvat sovituissa aikatauluissa.

Taloushallinnon ohjelmisto on valittu yhdessä, ja päivittäinen tiliöinti ja laskujen hyväksyntä sujuvat kivuttomasti. Jos arjessa tulee jotain ongelmia, apu tulee nopeasti.

 

Olen itse hyvin sosiaalinen ihminen ja arvostan, että henkilökemiat toimivat. Yhteistyömme on ihan kympin arvoista. Olemme luoneet kymmenen vuoden aikana hyvät suhteet yhteyshenkilömme ja puhumme samaa kieltä. Asiat hoituvat helposti ja Meisenet tekee sen, mitä lupaavatkin.

 

Meisenetin palvelut sopivat Pirisen mielestä erityisen hyvin pk-yrityksille. Nimetty yhteyshenkilö ja matalan kynnyksen yhteydenpito tekee yhteistyöstä helppoa.

 

Taloushallintoomme liittyvät ongelmat ovat taaksejäänyttä elämää. Nyt tiedämme aina, mitä tuleman pitää. On helppo nukkua yönsä rauhassa, kun ei tarvitse itse ajatella debitejä ja kreditejä.

 

Tutustu Elämyslahjoihin:

https://www.elamyslahjat.fi

 

Haluatko sinäkin taloushallintoa, jonka avulla saat hyvä välit verottajaan ja nukut paremmin? Tutustu palveluihimme täältä:

https://meisenet.fi/palvelut/