Yrittäjä, onko tilinpäätös sinulle ihan hepreaa? Nämä asiat sinun ainakin kannattaa tietää

Tilinpäätös on sana, joka ei välttämättä avaudu kaikille helposti. Nappaa tästä blogista vinkit, mitä sinun yrittäjänä ainakin pitäisi tilinpäätöksestä ymmärtää.

Tilinpäätös tarkoittaa käytännössä sitä, miten yrityksellä viime tilikaudella meni talouden näkökulmasta. Kun kirjanpitäjäsi alkaa puhua tilinpäätöksestä ja tilinpäätös-dokumentista (aiemmin tasekirja), hän tarkoittaa kokonaisuutta, jossa koko yrityksen tilikausi laitetaan pakettiin.

Tilinpäätökseen tarvitaan paljon enemmän dokumentteja kuin normaaliin kuukausikirjanpitoon, joten sinun on hyvä keskustella kirjanpitäjäsi kanssa, mitä kaikkea hän tarvitsee tilinpäätöksen tekemiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluu vähintään tilikauden tuloslaskelma, tase, liitetiedostot ja tase-erittelyt. Isommissa yrityksissä tilinpäätöksessä on myös rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Mitä tilinpäätöksestä kannattaa lukea?

Tilinpäätöksessä on useita kohtia, joihin kannattaa tutustua.

Liikevaihto kertoo tuotot ilman arvonlisäveroa. Tähän voi perinteisen palvelujen ja tuotteiden tuomien tuottojen lisäksi kuulua muun muassa muita, normaalista liiketoiminnastanne erottuvia tuottoja. Suuressa kuvassa liikevaihto kertoo sinulle, onko kauppa käynyt.

Kulut kertovat, mitä liiketoiminnan kuluja yritykselläsi on. Mitä ostoja yrityksesi on tehnyt? Paljonko on maksettu palkkoja? Mitä alihankintaa on ostettu? Tänne on kirjattu myös liiketoiminnan muut kulut, jotka voivat olla esimerkiksi kertaluonteisia ostoja.

Liikevoitto kertoo varsinaisen toiminnan tuloksen, eli onko yritys tuottanut voittoa vai tappiota.

Rahoituskulut kertovat muun muassa esimerkiksi mahdollisten yrityslainojen korkomenot ja muut rahoitukseen liittyvät menot.

Tuloslaskelma kertoo arvonverovelvolliselle yritykselle tuotot, joista vähennettyjen kulujen jälkeen jää tulos. Se on voitto tai tappio ennen veroja ja verojen jälkeen.

Tuloslaskelma ei kerro, paljonko tililläsi on rahaa. Sen kertoo tase, josta puhumme seuraavaksi.

Tuntematon tase paljastaa yrityksen taloudellisen aseman

Tase on varsinkin pienemmille yrityksille vähemmän tunnettu. Kiteytettynä tase kertoo yrityksen taloudellisesta asemasta: mitkä ovat yrityksen varat ja velat.

Tase on kaksipuolinen. Ensimmäisellä puolella näkyy yrityksen varat. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen omistamat kiinteistöt ja kalusto sekä varastossa olevat tavarat. Lisäksi saamiset muilta ja kassavarat kuuluvat tälle puolelle. Myös yrityksen mahdollisesti omistamat arvopaperit, kuten osakkeet ja rahastot, ovat tällä puolella.

Taseen toisella puolella näkyy, miten varallisuus ja yrityksen toiminta rahoitetaan. Tämä puoli jakaantuu omaan ja vieraaseen pääomaan.

Omassa pääomassa näkyvät muun muassa osakepääoma, aiemmilta kausilta kertyneet voittovarat ja osakkaiden tekemät sijoitukset. Oma pääoma ei saisi mennä miinukselle, joten sitä kannattaa seurata tarkasti.

Vieras pääoma kertoo sananmukaisesti vieraalta saaduista rahoista, eli pankista, osamaksurahoituksista tai ostoveloista ja niistä tavaroista, joista ei makseta saman tien.

Tase-erittelystä nähdään, mistä jonkin taseessa olevan kirjanpidon tilin saldo muodostuu esimerkiksi luettelemalla siellä olevat tapahtumat. Saldoon vaikuttavia tapahtumia saattaa olla useammalta eri tilikaudelta, joten tase-erittelyssä ne näkyvät lueteltuina.

Tase-erittely on hyvä apuväline ymmärtämään taseessa olevia tapahtumia ja mistä luvut koostuvat. Erittely kannattaa käydä hyvin läpi ennen sen allekirjoittamista. Jos jokin kohta tuntuu sellaiselta, mitä et ymmärrä, hyvä kirjanpitäjä osaa sen sinulle kyllä avata.

Liitetiedoissa on paljon tietoa varsinkin hallitukselle, joten se kannattaa lukea tarkasti. Liitetietoja varten kirjanpitäjä tarvitsee sinulta monia eri tietoja. Tämä koskettaa sekä mennyttä että tulevaa tilikautta. Tämä antaa lukijalle enemmän tietoa kuin tuloslaskelman ja taseen numerot antavat.

Tilinpäätös on yrityksen käyntikortti

Tilinpäätöksessä yrityksen edellinen tilikausi lyödään siis kirjoihin ja kansiin. Mutta se on paljon muutakin. Todellisuudessa tilinpäätös on yrityksen käyntikortti. Tilinpäätös on osakeyhtiöllä julkinen, joten kilpailijat, rahoittajat, asiakkaat tai naapurit voivat halutessaan lukea sen.

Kun haet yrittäjänä rahoitusta yritykselle, rahoittaja kysyy varmasti tilinpäätöstä.

Toimitusjohtajalle tilinpäätös kertoo myös, onko yrityksen toiminnassa pitkällä aikavälillä järkeä. Jos esimerkiksi oma pääoma kutistuu vuosi vuodelta ja painuu pakkaselle ilman perusteltua ja liiketoiminnan kannalta järkevää syytä, yrityksen toiminta ei ole pitkässä juoksussa tervettä.

Se, miltä tilinpäätöksen luvut näyttävät, voidaan jossain määrin suunnitella ja se kannattaa aina. Mutta tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen tekoa, milloin lukuihin voi vielä vaikuttaa!

Uudistetuissa paketeissamme tilinpäätöksen suunnittelu kuuluu automaattisesti palveluun. Käymme etukäteen läpi, miltä tilinpäätös näyttää jo ennen tilikauden päättymistä ja pitäisikö jotain vielä tehdä. Myös verosuunnittelu on olennainen osa tilinpäätöstä.

Teemme myös syvällisempiä tilinpäätösanalyyseja, jossa pureudumme tilinpäätöksen lukuihin ja niiden syihin tarkemmin. Analyysi kuuluu Päällikkö- ja Valtti –palveluihimme automaattisesti.

Tutustu Päällikköön täältä: https://meisenet.fi/palvelut/paallikko/

Tutustu Valttiin täältä: https://meisenet.fi/palvelut/valtti/

Posted in