Verotarkastusten yksityiskohdat: Mitä odottaa ja miten valmistautua

Oletko huolissasi tulevasta verotarkastuksesta? Älä huoli, et ole yksin. Verotarkastus voi olla hermoja raastava kokemus, mutta oikeanlaisella valmistautumisella ja tietämyksellä voit selviytyä prosessista luottavaisin mielin.

Saitko verottajalta kirjeen verotarkastuksesta? Ja mikä oli ensireaktiosi? Aika monella kädet alkavat hikoilla ja mieleen herää ajatus: ”Mitä olen nyt tehnyt väärin?”

Verotarkastuksesta ei kuitenkaan kannata olla huolissaan – jos yrityksenne on toiminut lakien ja pykälien mukaan. Verotarkastus ei tarkoita automaattisesti epäilyä veronkierrosta tai rikollisesta toiminnasta, vaan se on osa veroviranomaisten valvontaa ja varmistaa oikeudenmukaista verotusta sekä sääntöjen noudattamista.

Perehdymme tässä artikkelissa verotarkastuksen yksityiskohtiin, kuten siihen, mitä odottaa ja miten valmistautua parhaiten. Prosessin ymmärtäminen on tärkeää stressin minimoimiseksi ja sujuvan lopputuloksen varmistamiseksi.

Nappaa tästä artikkelista arvokkaita tietoja ja käytännön vinkkejä onnistuneeseen verotarkastukseen!

Syitä verotarkastukseen

Verotarkastuksia voidaan suorittaa useista eri syistä. Tarkastus voi olla yhtä lailla täysin satunnainen tai osa täsmällisesti suunniteltua viranomaisvalvontaa.

Tarkastuksia tehdään usein myös aloille, jotka verottaja on määritellyt verotuksen kannalta riskipitoiseksi tietyistä syistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toimialat, joissa on havaittu veronkiertoa normaalia enemmän, tai joilla harmaan talouden todennäköisyys on muita korkeampi.

Verotarkastukseen voi joutua myös ”yrityksen oman toiminnan ansiosta” esimerkiksi silloin, jos annetut veroilmoitukset ovat toistuvasti virheellisiä, tai yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden taloudellisissa tiedoissa on epäselvyyksiä tai epäilyjä verovilpistä. Myös merkittävät muutokset yrityksen talouden tunnusluvuissa voivat pistää verottajan silmään.

Olipa syy mikä tahansa, verotarkastus tulee lähes poikkeuksetta pyytämättä ja yllättäen. Varmimmat konstit minimoida verotarkastuksen riskiä ovat hyvin tehty ja ajantasainen kirjanpito sekä asianmukaisesti laaditut veroilmoitukset.

Miten verotarkastus etenee?

Kun yrityksesi saa ilmoituksen verotarkastuksesta, ota ensimmäiseksi yhteyttä kirjanpitäjääsi! Eli tee tämä jo ennen kuin vastaat verottajalle yhtään mitään.

Silloin voitte yhdessä pohtia, mitkä voivat olla potentiaalisia vaaranpaikkoja ja riskejä, tai onko kirjanpidossa jokin sellainen asia auki, minkä voisi vielä nopeasti saada valmiiksi ennen varsinaista tarkastusta.

Verotarkastuksessa ei välttämättä käydä läpi yrityksen koko kirjanpitoaineistoa. Yleensä verotarkastukset keskittyvät johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen (kuten esimerkiksi arvonlisäverotukseen, maahantuonteihin, matkakuluihin, lahjakorttien käsittelyyn, tms.), mutta kokemuksemme mukaan verottaja käy ”viran puolesta” lähes poikkeuksetta läpi edustuskulut, kokous- ja neuvottelukulut sekä yrityksen omistamat henkilöautot ja kiinteistöt.

Verotarkastus on hyvin ohjattu prosessi. Yhteydenoton jälkeen järjestetään alkukeskustelu,  minkä jälkeen verottaja alkaa tutkia yrityksen kirjanpitoaineistoa. Verottaja saattaa pyytää mahdollisia lisätietoja tarkastuksen edetessä. Onkin tärkeää, että kaikki tarvittavat dokumentit ovat saatavilla ja yhteistyö tarkastajien kanssa sujuu ilman turhia viivästyksiä. Hyvin hoidettu kirjanpito ja asiansa osaava kirjanpitäjä ovat tässä prosessin vaiheessa kultaakin kalliimpia.

Tarkastuksen jälkeen käydään loppukeskustelu, missä verottaja kertoo omia havaintojaan ja antaa yrityksen edustajille mahdollisuuden kommentoida niitä. Sen jälkeen yritys saa alustavan verotarkastuskertomuksen, missä havainnot ja mahdolliset seuraamukset on dokumentoitu. Siihen yrityksellä on mahdollisuus vielä antaa oma vastineensa. Tämä vastineen laatiminen on verotarkastusprosessin tärkein osa-alue, sillä se saattaa säästää pitkältä ja kalliilta muutoksenhakuprosessilta. Siksi vastine olisikin aina annettava ammattilaisen (eli oman kirjanpitäjäsi) laadittavaksi.

Lopuksi verottajalta tulee lopullinen verotarkastuskertomus, joka on kyllä vielä valituskelpoinen, mutta jonka muutoksenhakuprosessi on huomattavasti vastineen laatimista monimutkaisempi prosessi. Se voi pahimmillaan edetä verotuksen oikaisulautakunnan ja hallinto-oikeuden kautta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Mitä verotarkastuksesta voi seurata?

Jos verotarkastus on sujunut hyvin, eikä virheitä tai epäselvyyksiä ole löytynyt, voit jatkaa toimintaa normaalisti.

Jos taas verotarkastuksen aikana on löytynyt virheitä tai epäselvyyksiä, riippuvat seuraukset niiden vakavuudesta ja laajuudesta. Pienistä puutteista saattaa selvitä pelkällä huomautuksella ja kehotuksella korjata menettelyä tulevien kausien kirjanpidossa. Isommat virheet taas johtavat yleensä kirjanpidon korjaamisen ja veroilmoitusten muuttamiseen takautuvasti, jolloin kyseeseen tulevat myös erilaiset viivästysseuraamukset. Jos verottaja katsoo, että verotuksessa on yritetty johtaa tietoisesti harhaan, voi tämä johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä vaatii kuitenkin mittavaa ja yleensä tietoista väärinkäytöstä.

Turhilta huomautuksilta ja veroseuraamuksilta välttyy helpoimmin niin, että kaikki tarvittavat tiedot on dokumentoitu huolellisesti ja kirjanpito sekä veroilmoitukset on tehty niin kuin pitääkin.

Näin valmistaudut verotarkastukseen

  1. Ota ensimmäiseksi yhteyttä kirjanpitäjääsi.
  2. Käykää kirjanpitäjänne kanssa läpi yrityksen kirjanpito ja sen mahdolliset epäkohdat. Mikäli ne eivät ole nopeasti muokattavissa, kannattaa niistä kertoa verottajalle jo heti tarkastuksen aluksi.
  3. Varmistakaa yhdessä, että kaikki tiedot ja dokumentit ovat ajan tasalla.
  4. Antakaa kaikki verottajan pyytämät lisätiedot viipymättä.
  5. Käykää yhdessä kirjanpitäjänne kanssa läpi verottajan huomiot ja tehkää niihin vastine, jos on tarvetta.
  6. Kun lopullinen verotarkastuskertomus on valmis, se kannattaa katsoa läpi yhdessä ammattilaisen kanssa. Jos siinä on kohtia, jotka eivät mielestänne ole oikein, on mahdollista harkita vielä valitusprosessia.
  7. Kun kaikki on valmista ja kaikesta ollaan yhtä mieltä, toimitaan verottajalta mahdollisesti saatujen korjausohjeiden mukaisesti.

Onko yrityksellenne tullut ikäviä yllätyksiä verotarkastuksessa tai epäilyttääkö, että sellaisia voisi tulla, mikäli kirjanpitoanne lähdettäisiin nyt tarkastamaan? Ota yhteyttä Tommi Laurilaan, niin sovitaan teille sopiva aika tilanteenne kartoittamiseksi.

Varaa aika ilmaiselle verkkotapaamiselle täältä.

Posted in