Tuntuuko laskujen perintä hankalalta? Nappaa tästä vinkit tehokkaaseen ja vastuulliseen perintään

Vuonna 2022 voimaan tullut uusi perintälaki on edelleen joillekin yrityksille epäselvä. Sekä perivän että perinnän kohteena olevan yrityksen etu on, että perintä tehdään kerralla oikein.

Tiesithän, että toukokuussa 2022 voimaan tullut uusi perintälaki asettaa aiempaa alemmat enimmäisrajat perintäkuluille ja pidemmät aikarajat eri perintätoimenpiteiden välille? Esimerkiksi maksumuistutuksen maksamattomasta laskusta saa nykyisin laittaa vasta kymmenen päivää eräpäivän jälkeen, kun aiemmin yleinen käytäntö oli seitsemän päivää.

Tehokas perintäprosessi on yrityksen kassakierron ja kassanhallinnan kannalta erittäin tärkeä asia. Nappaa tästä blogista käytännön vinkkejä perintänne tehostamiseksi!

Millä perusteella perintää voi tehdä?

Ensimmäiseksi: Yritysten välinen perintä ei ole mitään ilkeilyä, vaan kuuluu oleellisena osana myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen. Jos myyjä on toimittanut tuotteen tai palvelun sovitusti, silloin ostajan pitää myös maksaa sovitusti ehtojen mukaisesti.

Se, mikä varsinkin yritysperinnässä on monelle epäselvää, on perinnästä aiheutuvien kulujen määrä ja aikarajat.

Esimerkiksi yritysperinnässä maksuvaatimuksista saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen lähetyksestä on kulunut vähintään 10 päivää.  Aiemmin tämä raja oli seitsemän päivää.

Maksumuistutukselle on asetettu 12 euron enimmäiskulu.

On hyvä muistaa, että maksumuistutukset pitää lähettää kirjallisena, ellei sinulla ole asiakkaan lupaa sähköiseen laskutukseen. Eli se kannattaa tehdä aina.

Perintälaki määrittää eri kuluille selkeät euromääräiset rajat. Nykyisen perintälain tärkeimmistä kohdista saa lisätietoa esimerkiksi Suomen yrittäjien tietopaketista:
https://www.yrittajat.fi/tietopankki/markkinointi-ja-myynti/laskutus/perinta-yritysten-valisessa-kaupassa/


Miten perintä kannattaa tehdä?

Monet yritykset kavahtavat perintäprosessia, koska ”ei haluta keikuttaa venettä” asiakkaiden kanssa. Törmäämme edelleen liian usein varsinkin pienempien yrityksien kanssa ajatukseen, että maksamattomista laskuista ei kannata liikaa muistutella, jotta asiakassuhde ei katkea.

Tämä ajatus on ymmärrettävä, mutta liiketoiminnan kannalta huono. Liiketoiminta perustuu yhteiseen sopimukseen. Jos sovittu palvelu tai tuote on toimitettu, silloin siitä kuuluu myös maksaa sovittu hinta.

Perinnässä on kyse omien puoliensa pitämisestä liiketoiminnassa. Ei työtä kannata tehdä ilman korvausta. Jos et huolehdi perinnästä, yrityksellesi voi jäädä luu käteen, jos ostaja menee yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. Huolehdi ajoissa saatavien kotiuttamisesta.

Toki jos myyjän ja ostajan välillä on erimielisyyttä siitä, onko kaikki sovittu toimitettu ja tehty, kannattaa tilanteet pyrkiä ratkaisemaan yhteisin neuvotteluin, ennen kuin käynnistät perintäprosessia.

Sekä perijän ja perinnän kohteen kannattaa muistaa, että jos vapaaehtoinen perintä on kiistanalainen, perintää ei voi jatkaa. Silloin asia muuttuu riita-asiaksi ja se selvitetään oikeudellisia polkuja pitkin.

Miksi toimiva perintä on yrityksen elinehto?

Perintä on yksi yrityksen laskutuksen perustehtävistä. Siksi siihen kannattaa tehdä sisäisesti omat prosessit tai ulkoistaa se vastuulliselle toimijalle.

Kokemustemme mukaan ne yritykset, jotka hoitavat perinnän vastuullisesti ja tehokkaasti, saavat myös perittävänsä nopeammin asiakkailtaan. Yleensä perintänsä tehokkaasti hoitaville perittävää tulee itse asiassa vähemmän. Syy tähän on yksinkertainen: kun asiakas tietää, että yritykseltä tulee muistutus tehokkaasti, sen lähettämät laskut priorisoidaan maksujärjestyksessä.

Toimiva perintäprosessi varmistaa toimivan kassakierron. Tehokas perintä yhdistettynä mahdollisimman lyhyisiin maksuehtoihin lyhentää myyntisaamisten kiertoaikaa merkittävästi.

Perintä kannattaa tehdä kuitenkin vastuullisesti. Noudata lain määrittämiä rajoja ja ole avoin asiakkaan suuntaan käytännöistä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja selvittää asia – yleensä epäselvyyksien taustalla on selkeitä syitä.

Hyvä perintä ja myös laskujen maksu ajallaan varmistuu helpoiten niin, että teillä on taloushallinnon ohjelmistot kunnossa. Nykyisillä ohjelmistoilla sekä laskutus, muistutukset että muut huomiot ovat helppoja. Nämä kannattaa käydä läpi yhdessä taloushallinnon ammattilaisten kanssa – säästät siinä paljon aikaasi. Myös perintään ja riita-asioihin kannattaa ottaa hyvä kumppani.

Perintä on jokaisen yrityksen oikeus silloin, kun laskutettuja laskuja ei makseta ajallaan. Perintään kannattaa luoda nopea ja tehokas prosessi. Huomaat lopulta, että eivät asiakkaat katoa, vaikka perintä onkin tehokasta. Ja jos katoaa, niin oliko sellainen teille alun perinkään hyvä asiakas?

Haluatko kuulla lisää hyvästä perintäprosessista tai varmistaa, että taloushallintonne on sellaista kuin pitääkin? Varaa aika Tommi Laurilan kalenterista, niin jutellaan aiheesta lisää! (Linkki kalenteriin)

Lisätietoa perinnästä:

Suomen perimistoimistojen liitto

http://www.suomenperimistoimistojenliitto.fi

Laki saatavien perinnästä

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513

Posted in