Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi – ja milloin ei? 

Harkitsetko toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi? 

Yritysmuodon muuttaminen toiminimestä osakeyhtiöksi kannattaa yleensä silloin, kun liiketoiminta kasvaa reippaasti ja yrittäjä ei tarvitse enää kaikkea syntynyttä voittoa henkilökohtaiseen elämiseensä. 

Mikään autuaaksi tekevä tai kaikille sopiva ratkaisu se ei kuitenkaan ole, jokainen yritys ja tilanne on yksilöllinen. 

Mistä tietää milloin on oikea aika vaihtaa yhtiömuotoa, ja mitä kannattaa tietää ennen sitä? 

Milloin toiminimi on osakeyhtiötä parempi valinta? 

Toiminimeä suositellaan yleensä aloittavalle yrittäjälle, sillä se on suht helppo, edullinen ja nopea perustaa. Toiminimen hallinto on myös yksinkertaisempi.  

Toiminimi on osakeyhtiötä parempi valinta yhtiömuodoksi silloin, kun yritystoiminta perustuu pääasiassa yrittäjän henkilökohtaiseen työpanokseen eikä vaadi suurta pääomaa. 

Sinun kannattaakin jatkaa toiminimellä, jos liiketoimintasi on pienimuotoista, eikä tulevaisuudensuunnitelmiisi kuulu yritystoiminnan laajentaminen, isot investoinnit tai esimerkiksi uudet markkinat. 

Toiminimi sopii yritysmuodoksi niin kauan kun siitä ei synny suuria voittoja, ja yrittäjän veroprosentti pysyy kohtuullisena. Jos siis yrityksesi tuottama voitto on jatkossakin tarkoitus nostaa lähes kokonaan omaan käyttöösi, jatka toiminimellä. 

Osakeyhtiössä pitää pystyä tietynlaiseen byrokratiaan ja siihen liittyy hallinnollista taakkaa, eikä esimerkiksi siksi sovi kaikille. Toiminimi on myös helpompi lopettaa. Se tapahtuu yhdellä ilmoituksella kaupparekisteriin, kun taas osakeyhtiön voi purkaa vain selvitystilan kautta. 

Miksi toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi kannattaa? 

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Suomessa. Liiketoiminnan kasvaessa se onkin usein se verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto. Toiminimen koko tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, vaikka yrittäjä ei kaikkea rahaa tarvitsisikaan välittömästi elämiseensä.  Osakeyhtiö on voitonjaon ja verosuunnittelun kannalta joustavampi ratkaisu. 

Osakeyhtiöksi vaihtaminen on järkevää esimerkiksi riskienhallinnan, rahoitusmahdollisuuksien, uskottavuuden, verotuksen ja vastuiden vuoksi. 

Syitä vaihtaa toiminimi osakeyhtiöksi: 

Vastuunrajoitus 
Osakeyhtiön suurin etu on vastuunrajoitus. Toiminimiyrittäjä tekee kaikki sopimukset ja sitoumukset omalla nimellään ja on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksensä velvoitteista, kun taas osakeyhtiön omistajien vastuu on rajattu heidän sijoittamaansa pääomaan. Tosin on hyvä tiedostaa, että usein yrittäjä joutuu osakeyhtiömuodossakin takaamaan lainan henkilökohtaisesti. 

Verotukselliset hyödyt 
Osakeyhtiö tarjoaa joustavampia mahdollisuuksia verosuunnitteluun, kun toiminnan tulos on kasvanut suureksi tai yrittäjällä on runsaasti muita tuloja, jotka nostavat yritystoiminnan veroprosentin korkeaksi. 
Toiminimiyrityksen tulos verotetaan aina automaattisesti yrittäjän henkilökohtaisena tulona, yleensä pääasiassa progressiivisesti verotettuna ansiotulona – oli hän sitten nostanut varoja yrityksestään tai ei.  
Osakeyhtiön tulos verotetaan yrityksen omassa verotuksessa (veroprosentti 20 %), mutta yrittäjän omaa verotusta on mahdollista säädellä sen mukaan, miten hän nostaa yrityksestään varoja, kuten palkkaa ja osinkoa. 

Rahoitusmahdollisuudet 
Osakeyhtiön on usein helpompi hankkia ulkopuolista pääomaa, kuten lainoja tai sijoituksia, kuin toiminimen. Uusien osakkaiden ottaminen osakeannin kautta voi myös olla tapa kerätä lisää pääomaa liiketoiminnan laajentamiseen. 

Uskottavuus ja imago 
Osakeyhtiö voi antaa yrityksestä vakaamman ja luotettavamman kuvan, mikä voi parantaa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien luottamusta. Osakeyhtiömuoto voi lisätä yrityksen uskottavuutta ja ammattimaisuutta sekä parantaa sen brändiä ja mainetta. 

Jatkuvuus 
Osakeyhtiössä on helpompi järjestää omistajanvaihdoksia tai sukupolvenvaihdoksia, sillä osakkeiden myyminen on yksinkertaisempaa kuin liiketoiminnan siirto toiminimessä. 

Jokaisen yrityksen tilanne ja tarpeet ovat uniikkeja. Yksiselitteistä vastausta siihen, milloin yritysmuodon vaihtaminen on fiksuinta tehdä, ei ole. 

Lopullinen päätös yritysmuodon vaihtamisesta kannattaa tehdä huolellisen harkinnan ja ammattilaisten avustuksella. 

Tarkista nämä ennen yritysmuodon vaihtamista 

Oletko vaihtamassa yhtiömuotoa toiminimestä osakeyhtiöön? 

Ennen lopullista päätöstä tarkista: 

 1. Liiketoiminnan tulevaisuudensuunnitelmat ja jatkuvuus 
  Millaiset ovat yrityksesi pitkän aikavälin suunnitelmat, tähtäätkö liiketoiminnan kasvattamiseen tai laajentamiseen? 
 1. Verotukselliset seikat ja mahdolliset verovaikutukset 
  Selvitä, miten yrityksesi verotus muuttuisi osakeyhtiöksi siirtymisen myötä. 
 1. Rahoitus 
  Tarvitsetko ulkopuolista rahoitusta? Selvitä mistä sitä saa. Osakeyhtiö voi olla houkuttelevampi sijoittajille ja helpottaa lainan saamista. 
 1. Omistus- ja hallintorakenne 
  Suunnittele, miten omistusjärjestelyt ja päätöksenteko tulevat järjestetyiksi osakeyhtiömuodossa. Hallitus on pakollinen jokaisessa osakeyhtiössä, ja suurissa osakeyhtiöissä on oltava myös toimitusjohtaja. 
 1. Kustannukset ja byrokratia  
  Arvioi muutoksen kustannuksia, kuten perustamiskustannuksia, kirjanpidon muutoksiin liittyviä kuluja ja muita hallinnollisia seikkoja ja velvollisuuksia. Euroissa laskettavan kannattavuuden lisäksi huomioi myös osakeyhtiön hallintoon ja byrokratiaan kuluva työmäärä. 
 1. Asiakassuhteet 
  Mieti, miten asiakkaasi ja yhteistyökumppanisi suhtautuvat muutokseen ja miten se tulee näkymään heille. Uusille asiakkaille osakeyhtiö voi antaa yrityksestä luotettavamman kuvan. Huomaa, että y-tunnus muuttuu muutoksen yhteydessä. Joillain toimialoilla tällä voi olla isokin merkitys. 
 1. Sopimukset 
  Huomaa, että y-tunnus muuttuu muutoksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki sopimukset täytyy siirtää uudelle yritykselle. Erityisesti rahoitussopimusten osalta mahdollisuus niiden siirtämiseen uudelle yhtiölle ei ole itsestään selvää. 
 1. Kirjanpidolliset seikat 
  Varmista, että liiketoiminnan siirto toiminimeltä osakeyhtiölle tehdään oikeaoppisesti myös kirjanpidon kannalta. Kirjanpito tulee tehdä muutoksenkin jälkeen oikein. Toiminimen ja osakeyhtiön kirjanpito ja verotus poikkeavat toisistaan, eikä ole itsestään selvää, että toiminimen kirjanpitoa hoitaneella kirjanpitäjällä on riittävä osaaminen myös osakeyhtiön kirjanpitoon ja verotukseen. 

Kun olet punninnut riskit ja tehnyt tarvittavat laskelmat kirjanpitäjäsi kanssa, on aika tehdä päätös! 

Miten toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi? 

Käytännössä yritysmuodon muutos toteutetaan perustamalla uusi yritys, joka jatkaa toiminimen liiketoimintaa identtisenä. 

Liiketoiminnan varallisuuden siirto osakeyhtiölle ei aiheuta veroseuraamuksia, mikäli verotuksen ja kirjanpidon osalta jatkuvuuden periaate toteutuu. Osaava kirjanpitäjä huolehtii tasejatkuvuuden toteutumisesta.  

Yrittäjän on myös itse merkittävä kaikki uuden osakeyhtiön osakkeet, eli heti muutoksen yhteydessä mukaan ei voi ottaa muita osakkaita.  

Saamme usein yhteydenottoja toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi pohtivilta yrittäjiltä, ja prosessi etenee yleensä näin: 

 1. Maksuton alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan kokonaistilanne, liiketoiminnan sekä yrittäjän omat tavoitteet. Usein tämän keskustelun pohjalta jo selviää, kannattaako pohdintoja yritysmuodon muuttamisesta jatkaa.  
 1. Teemme tarkemman verolaskennan, jossa vertaillaan eri yhtiömuotoja ja mm. niiden kokonaisverorasitusta yrityksen ja yrittäjän kannalta. 
 1. Päätös toteutetaanko yhtiömuodon muutos. 
 1. Osakeyhtiön perustaminen ja kaikki muutokseen liittyvät toimenpiteet. 
 1. Osakeyhtiön kirjanpidon aloittaminen. 

Toiminimen ja osakeyhtiön verotuksellista edullisemmuutta vertaillaan tapauskohtaisesti siksi, että yrittäjän oma rahantarve ja hänen henkilökohtaiseen verotukseensa liittyvät mahdolliset vähennykset vaikuttavat oleellisesti asiaan.   

Osaava kirjanpitäjä osaa laatia laskelmat ja antaa näkökulmia ja dataa pohdintojesi tueksi!  


Pohditko sinä toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi? 

Me Meisenetillä olemme erikoistuneet nimenomaan osakeyhtiöiden kirjanpitoon ja hallintoon. Autamme sinua yritysmuodon valinnan lisäksi tarvittaessa myös sen vaihtamisessa. 

Ota yhteyttä Tommiin! 

Posted in